Over ons

Home / Over ons

GBD (GemeenteBelangen Doetinchem)
“Geloofwaardige, Begrijpelijke politiek die Dichtbij de inwoners staat.”

 

GBD is de partij die doet wat ze zegt. Wij kijken kritisch en realistisch naar hetgeen dat speelt in onze gemeente. Wij luisteren naar onze inwoners en brengen dát terug naar de raadszaal. Voor GBD is het belangrijk dat onze inwoners vertrouwen hebben in de door hen gekozen vertegenwoordigers. Vandaar dat wij het als lokale partij belangrijk vinden om benaderbaar te zijn. Wij staan altijd open voor een gesprek.

Wij zijn geen onderdeel van een landelijke partij en zijn daarom vrij in onze keuzes. Wij stellen het belang van de inwoners en ondernemers van Doetinchem, Wehl en Gaanderen voorop. Niet alleen in de verkiezingstijd, maar ook daarna.

Misschien heeft u ons geholpen met de invulling van ons verkiezingsprogramma. Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal punten naar voren zijn gekomen waar u veel waarde aan hecht. Deze hebben wij als speerpunten opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

Achter de schermen
GBD is een partij met een gedreven en dynamische  kandidatenlijst. Kandidaten met verschillende leeftijden en achtergronden. Door deze diverse groep van enthousiaste kandidaten hebben wij veel kennis in huis om van de gemeente Doetinchem een nog betere plek te maken.

Geloofwaardig, Begrijpelijk, Dichtbij = GBD
Dichtbij de inwoners staan lukt alleen wanneer er ook in duidelijke en begrijpelijke taal gecommuniceerd wordt. Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen begrijpelijk is wat er wordt bedoeld. Geen moeilijke woorden of lange brieven maar concreet en to-the-point.
GBD is een partij die doet wat ze zegt. Geen grootspraak of loze beloften om “populair” te zijn. Wij kijken realistisch en kritisch naar wat er speelt binnen onze gemeente, maar durven ook “out of the box” stappen te ondernemen om onze visie duidelijk te maken.

Afvalscheiding vereenvoudigen
Door nieuwe technieken bij nascheiding van afval kunnen we niet alleen méér plastic en drankkartons uit het restafval halen dan thuis, maar is het ook nog van betere kwaliteit.
Cameratoezicht in de binnenstad
Cameratoezicht kan ondersteunen bij de opsporing en heeft een preventieve werking. Veel inwoners van onze gemeente geven aan cameratoezicht zeer op prijs te stellen.
Verbeterde fietsroutes
GemeenteBelangen Doetinchem ziet mogelijkheden bij het inzetten van innovaties en verbeteren van verlichting langs fietspaden/kruispunten.
Sporten voor iedereen
GemeenteBelangen Doetinchem wil dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om kinderen met een beperking tot 16 jaar te laten sporten.
Waarom GemeenteBelangen Doetinchem:
Focus op Doetinchem. Geen landelijke binding of politieke kleur.
Wij lopen niet aan het handje van een nationale partij. Wij zijn vrij en neutraal. Het enige wat wij echt willen is dat het goed gaat met onze gemeente en regio.
Dat het belang van Doetinchem, Wehl en Gaanderen te allen tijde voorop staat. Niet alleen in het partijprogramma, maar ook in de dagelijkse politiek.

Zonder verborgen agenda. Zonder instructies uit Den Haag. Dichtbij de bewoners en ondernemers.

Het gaat om uw gemeente, uw dorp, uw wijk en uw geld!